• 0913 63 77 83 (Hotline)
  • dvt@doanhtri.edu.vn

Trung Tâm Đào Tạo Doanh Nhân Doanh Trí

  • Khoa hoc Quan ly con nguoi tren he thong da kenh

    Cách nào để đạt được tối ưu hóa nguồn nhân lực trong hoạt động của doanh nghiệp?

Tin tức

1
Bạn cần hỗ trợ?