• 0913 63 77 83 (Hotline)
  • dvt@doanhtri.edu.vn
tintuc

Đào tạo tại doanh nghiệp

  • Đáp ứng nhu cầu của đại đa số các doanh nghiệp có quy mô nhân sự lớn, Doanh Trí nhận đào tạo các khóa học cho học viên trực tiếp tại doanh nghiệp.
  • Đơn vị có địa điểm đào tạo và trang thiết bị đáp ứng cho quá trình giảng dạy của giảng viên (theo chuẩn của lớp học)
  • Các khóa học trong chương trình public training của Doanh Trí đều nhận đào tạo in-house  tại đơn vị có nhu cầu. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu cần có, doanh nghiệp có thể đặt hàng Doanh Trí biên soạn giáo trình, tài liệu và giảng dạy.
1
Bạn cần hỗ trợ?