• 0913 63 77 83 (Hotline)
 • dvt@doanhtri.edu.vn
tintuc

Doanh Trí cam kết

 • Cung cấp đầy đủ công cụ thích hợp và dễ ứng dụng nhất.
 • Học và ứng dụng được ngay.
 • Hướng dẫn cụ thể cách sử dụng công cụ vào công việc thực tiễn.
 • Cấu trúc chương trình phục vụ cho việc hệ thống hóa kiến thức.
 • Giáo trình được thiết kế dựa trên hệ thống hoàn chỉnh và khoa học.
 • Nội dung đào tạo và tư vấn được cập nhật từ kiến thức mới nhất trong và ngoài nước.
 • Giảng viên và chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm, giàu kinh nghiệm thực tế.
 • Giảng dạy theo công nghệ hiện hành của Australia.
 • Duy trì liên lạc để giải đáp thắc mắc của học viên sau khóa học.
 • Phương tiện và điều kiện học tập tốt nhất.
1
Bạn cần hỗ trợ?