• (Hotline)

Giá trị tăng thêm từ khóa học quản đốc & kỹ năng quản lý sản xuất

Khóa họcQuản đốc & kỹ năng quản lý SX
     Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, thuận theo ý muốn;
     Người đảm trách quản lý & điều hành hoạt động sản xuất, nếu chỉ làm theo kinh nghiệm và  thói quen, hiệu quả công việc khó có thể tăng cao, cũng khó để đáp ứng và thích nghi theo yêu cầu của thị trường.
     Xác định tầm quan trọng trong quản lý sản xuất, trong việc đào tạo và nâng cấp đội ngũ quản lý, hai đơn vị: công ty TNHH Thiên Hà ShiDax & công ty TNHH Bio Sun đã tiến cử nhiều cán bộ quản lý tham dự khóa học “Quản đốc & kỹ năng quản lý sản xuất” được tổ chức trong tháng 09/2014 tại phòng đào tạo Trung tâm Doanh Trí.

     Ngày lại, ngày qua…cuộc sống luôn thay đổi & không ngừng phát triển. 
     Hòa trong nhịp bước phát triển của xã hội, người làm công tác quản lý- đặc biệt quản lý sản xuất- nếu không muốn tụt hậu, chắc chắn phải luôn nạp kiến thức, nâng cấp trình độ để có đủ khả năng tiếp cận những đổi thay về công nghệ, những ứng dụng về thành tựu khoa học kỹ thuật, những kỹ năng hữu dụng trong quản lý để hoàn thành vai trò của một người “nhạc trưởng” phù hợp với nhiều loại hình, qui mô, cấp độ trong hoạt động. Không thể bằng lòng với hiện tại, cứ mãi luẩn quẩn trong “ao làng” theo kinh nghiệm, thói quen… Điểm chung hướng đến của các nhà quản lý là sự hoàn thiện của bản thân, nhu cầu nâng cấp kỹ năng quản lý, để tự khẳng định & phát huy vai trò trong công việc.
      Từ cùng xuất phát điểm trên, với nhiều sự băn khoăn, trăn trở trong công việc của người làm công tác quản lý sản xuất, mọi người tham dự khóa học đã nêu bật lên những vấn đề mang đậm tính thời sự, tải đầy nỗi lo của nhà quản lý sản xuất: 
o Làm thế nào để giảm chi phí SX?
o Muốn tăng năng suất lao động, nên bắt đầu từ đâu?
o Giải pháp nào để kiểm soát được và ngăn ngừa rủi ro một cách hiệu quả?
o Chất lượng sản phẩm là uy tín, là yếu tố tác động đến sự sống còn của doanh nghiệp. Làm sao để không bị “thủng lưới” trong kiểm soát chất lượng sản phẩm?
o Cách nào để nâng cao tay nghề người lao động, để bố trí đúng người đúng việc?
o Làm sao để mọi người thực thi tốt việc an toàn trong lao động?
o Phương cách nào để thúc đẩy sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất trong đơn vị?
      Nhiều và rất nhiều vấn đề được đặt ra trong buổi đầu của khóa học, hứa hẹn cho các tình tiết cao trào trong chia sẻ và sôi nỗi trong tranh luận tại lớp học này.

     Qua sáu buổi học, với các công cụ được giảng viên Trung tâm Doanh Trí tận tình chuyển giao như:
• Cách lập kế hoạch sản xuất
• Phương cách tổ chức điều hành sản xuất sao cho hiệu quả
    o Cách tổ chức và quản lý sản xuất theo phương pháp biểu đồ, sơ đồ. Ứng dụng biếu đồ GANTT, sơ đồ PERT trong quản lý sản xuất
    o Các quản trị nguồn lực sản xuất theo phương pháp MRP
    o Phương pháp quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm
    o Cách quản lý dự trữ sản phẩm 
    o 5 S và an toàn trong quản lý sản xuất
• Phương pháp kiểm soát quá trình- xác định truy tìm nguyên nhân sự việc qua biểu đồ ISHIKAWA 
• Biện pháp tăng năng suất lao động
• Cách định mức lao động….
     Với nhiều ý kiến chia sẻ, trao đổi theo dạng cá nhân hay theo nhóm từ các vấn đề được đặt ra hoặc qua các bài tập nhóm, thông qua nhiều hình ảnh & clip minh họa về việc tổ chức quản lý sản xuất tại một số đơn vị theo dạng “nhìn hình cho ý”, “xem clip chọn giải pháp”…. Các buổi học khá sinh động và thiết thực với nhu cầu của các thành viên tham dự khóa học.
     Hầu như toàn bộ nội dung của khóa học đã giải mã được nhiều vấn đề trong công việc quản lý sản xuất được đặt ra ngay buổi đầu khóa học. Qua kết quả khảo sát, đa phần các học viên đều cho rằng, khóa học rất hữu dụng và thiết thực thể hiện qua các nội dung trọng điểm được tiếp nhận sau đây:
• Lên kế hoạch sản xuất-  tác nghiệp chủ lực để đạt mục tiêu trong quản lý sản xuất
• Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động
• Quản lý chất lượng sản phẩm- Hệ thống và công cụ kiểm tra chất lượng sản phẩm
• Các phương pháp nhận diện ra vấn đề cốt lõi
• Nâng cao năng suất lao động và tiết giảm chi phí, ngăn ngừa lãng phí
• Các phương pháp định mức lao động 
• Kế hoạch mua, chuẩn bị nguyên vật liệu cho sản xuất- Phương pháp MRP
• Kỹ năng hổ trợ đối với người làm công tác quản lý sản xuất

     Khép lại khóa học Quản đốc & kỹ năng quản lý sản xuất, chia tay với nhiều hứa hẹn. 
     Với các công cụ được trang bị, kiến thức được tiếp nhận, các thành viên tham dự lớp học trở về với vị trí quản lý đang đảm trách tại các đơn vị, tin rằng sẽ có nhiều ứng dụng để đạt được những kết quả khả quan hơn trong công việc. Đó chính là giá trị đích thực, giá trị tăng thêm mà cuộc sống luôn yêu cầu, mọi người đang hướng đến. Chúc thành công!

Nhận xét
1
Bạn cần hỗ trợ?