• (Hotline)
tintuc

Giảng viên, chuyên gia tư vấn

  • Giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế
  • Tuổi đời, tuổi nghề và vốn sống phong phú
  • Am hiểu tâm lý học viên, biết lựa chọn cách dẫn giảng thích hợp với học viên thuộc nhiều chuyên môn, ngành nghề khác nhau
  • Sâu sát tình hình thực tế tại doanh nghiệp, do đó sẽ lựa chọn các hình thức đào tạo/tư vấn phù hợp, hiệu quả  cho từng loại hình, quy mô của doanh nghiệp
  • Tâm huyết với nghề nghiệp, hết lòng chia sẻ với học viên
  • Được quản lý thống nhất về nội dung và phương pháp truyền đạt
  • Các giảng viên được Doanh Trí tuyển chọn về kỹ năng dẫn giảng
1
Bạn cần hỗ trợ?