lacoste topanky
 • 0913 63 77 83 (Hotline)
 • dvt@doanhtri.edu.vn

Trung Tâm Đào Tạo Doanh Nhân Doanh Trí

About

Công ty TNHH MTV Đào Tạo và Tư Vấn Quản Lý Doanh Trí được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ  05/01/2010,  là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong tư vấn – đào tạo cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với các kinh nghiệm có được từ sự trải nghiệm trong công việc, với các công cụ quản lý thực tiễn đáp ứng phù hợp theo yêu cầu và các giải pháp ứng dụng sát thực tế, đậm tính hiệu quả, đội ngũ Giảng viên và Chuyên gia của Doanh Trí sẽ tiếp thêm sức mạnh để mọi doanh nghiệp đạt được tôn chỉ trong hoạt động.

About

Doanh Tri commit

 • Provide the most appropriate and easy-to-use tools.
 • Specific guidance on how to use the tool in practical work.
 • Program structure for systematizing knowledge.
 • The curriculum is designed based on a complete and scientific system.
 • Training and consulting content is updated from the latest knowledge at home and abroad.
 • Professional, dedicated and experienced instructors and consultants.
 • Teach according to current Australian technology.
 • Maintain contact to answer students' questions after the course.
 • The best learning facilities and conditions.
Doanh Tri commit

News

Đối tác của chúng tôi

1
Bạn cần hỗ trợ?