• 0913 63 77 83 (Hotline)
  • dvt@doanhtri.edu.vn
tintuc

Phương pháp đào tạo

Dựa trên công nghệ  của Australia với phương châm “Lấy học viên làm trọng tâm”, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp:

  • Giảng bài
  • Diễn vai
  • Thảo luận nhóm
  • Trò chơi
  • Nghiên cứu tình huống

1
Bạn cần hỗ trợ?