• (Hotline)

SPC – Đào tạo ứng dụng

      Năm buổi học rồi cũng qua nhanh, ngày 18/12/2010, khóa đào tạo “Bố trí công việc và phân công nhân viên” kết thúc. Hơn 40 cán bộ quản lý SPC đã bắt tay vào việc áp dụng kiến thức, kỹ năng vừa được trang bị. Nào là việc soát xét lại cơ cấu tổ chức của đơn vị, điều chỉnh, bổ sung hoặc biên soạn mới lại chức năng- nhiệm vụ của từng đơn vị, các qui trình công việc, mô tả công việc của cán bộ nhân viên trong đơn vị…..Ô hay! càng học càng sáng ra, càng học mới ngộ ra rằng “ đơn vị của ta vẫn còn nhiều tiềm năng, nhưng vẫn có những bất cập ….”.

Ngày 15/01/2011, Phòng Kinh doanh của Công ty CP SPC đã được chọn làm điểm cho việc thực hiện ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG cùng với sự tham dự của 40 cán bộ quản lý SPC.
       Nhiều vấn đề phát sinh, nhiều ý kiến rất sâu sắc và “khá nặng ký” trong việc trao đổi, phân tích với một số nội dung do trưởng phòng kinh doanh trình bày.  
       Sau những phần tham gia chia sẻ, trao đổi của các thành viên tham dự, lần lượt theo từng nội dung được thiết kế của chương trình đào tạo ứng dụng, giảng viên của Doanh Trí giới thiệu những trọng điểm cần lưu ý trong thiết lập tài liệu của phòng, những yêu cầu điều chỉnh và  bổ sung về nội dung để hoàn chỉnh tài liệu….

 


   

 

Qua chương trình đào tạo ứng dụng này, điều được đúc kết là tính thiết thực, sự hữu dụng từ sự chia sẻ và trao đổi đầy thiện chí, thân

 tình của các thành viên trong đơn vị trên góc độ cùng xây, cùng vun đắp cho hoạt động của đơn vị ngày càng hiệu quả hơn. 
        Chương trình ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG – một loại hình đào tạo hiệu quả - dùng chuyển hóa kiến thức và kỹ năng đã học để vận dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị góp phần thúc đẩy sự phát triển, tạo bệ phóng vững chắc cho sự bức phá đi lên của đơn vị.

 

 

 

 

 

Nhận xét
1
Bạn cần hỗ trợ?