• (Hotline)
tintuc

Tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Trở thành một trong những địa chỉ đáng tin cậy nhất của cộng đồng doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ Đào tạo và Tư vấn quản lý tại Việt Nam

Tầm nhìn

Đồng hành cùng khách hàng trên mỗi bước đường hội nhập, đến năm 2020, là đơn vị đào tạo và tư vấn có mạng lưới hoạt động thiết thực, hiệu quả tại TP. Hồ Chí  Minh và TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ.

Các giá trị cốt lõi

Học đi đôi với hành
Lời nói đi đôi với hành động

1
Bạn cần hỗ trợ?