• (Hotline)
tintuc

Tư vấn

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, việc gia nhập WTO và toàn cầu hóa là xu thế hướng đến của nhiều nước trên thế giới, nền kinh tế Việt Nam đón nhận những cơ hội và cũng nhận nhiều thách thức. Để hội nhập và phát triển bền vững, việc kiện toàn hệ thống quản lý, củng cố nội lực là việc phải làm của các doanh nghiệp Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp, Doanh Trí cung cấp các gói tư vấn cho các doanh nghiệp như sau:

 • Tái cấu trúc doanh nghiệp.
 • Thiết lập cơ cấu tổ chức cho các loại hình doanh nghiệp
 • Xây dựng chiến lược hoạt động của doanh nghiệp, chiến lược theo từng chuyên đề đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp:
 • Chiến lược kinh doanh
 • Chiến lược marketing
 • Chiến lược thương hiệu
 • Chiến lược nhân sự
 • Chiến lược sản xuất
 • Nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Các giải pháp về nguồn nhân lực: 

 • Quy hoạch nhân sự
 • Chuẩn hóa năng lực
 • Thiết lập hệ thống năng lực trong doanh nghiệp
 • Bố trí công việc và phân công nhân viên
 • Định mức lao động
 • Định biên tổ chức, nhân sự

+ Các giải pháp tiết giảm chi phí trong các lĩnh vực:

 • Sản xuất: năng lượng, nguyên nhiên liệu, vật tư, thiết bị, tự động hóa, nhân lực…
 • Kinh doanh: bán hàng, hệ thống phân phối, marketing …
 • Tài chính: quản lý và sử dụng hiệu quả đồng vốn, cách kiểm soát các chi phí…
 • Xây dựng các định mức phí.

+ Các giải pháp giữ nhân viên giỏi, hệ thống tiền lương, thưởng, phúc lợi

 • Chính sách tiền lương: lương theo tiêu chuẩn cấp bậc công việc, lương khoán…
 • Lương theo hiệu quả công việc
 • Chính sách tiền thưởng, phúc lợi
 • Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc cấp quản lý, nhân viên (KPI)
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Xây dựng an toàn lao động, an toàn nhà xưởng, môi trường làm việc
 • Hoạch định chương trình đào tạo (TNA) – nâng cấp nguồn nhân lực
1
Bạn cần hỗ trợ?